1.Müügitingimuste kehtivus
a) Müügitingimused kehtivad Monplatin.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Alektant OÜ (edaspidi Monplatin.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
b) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Monplatin.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
c) Monplatin.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Monplatin.ee veebilehel.

2. Hinnad
a) Alektant OÜ ei ole käibemaksukohustlane
b) Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. Tooted ja ostu sooritamine
a) E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
b) Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
c) Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
d) E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
e) Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.
f) Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest pangaülekandega tellimuse kinnituse alusel.
Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.
g) Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
h) Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine
i) Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.
j) Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Salvesta koguse muudatused“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Telli”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
k) Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Esita tellimus”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.
l) Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
m) Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Alektant OÜ arvelduskontole.

4.Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
a) Tarneviisiks on SmartPOST
b) Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.
c) Tarneaeg on 2-3 tööpäeva.

5. Lepingust taganemine
a) Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@monplatin.ee E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
b) Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
c) Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
d) Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6. Tagastusõigus
a) E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
b) Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
c) Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@monplatin.ee
d) Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
e) Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
f) Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
g) Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
h) Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides a) – d) toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

7. Garantii
a) Teenuse osutaja vastutab tootjast tulenevate kaupade puuduste ja vigade eest 7 päeva jooksul alates Teenuse kasutaja poolt kauba kätte saamise kuupäevast.
b) Teenuse osutaja on kohustatud garantii aja jooksul tekkinud vead kõrvaldama. Juhul, kui vigade kõrvaldamine ei ole võimalik, on Teenuse osutaja kohustatud kauba välja vahetama. Juhul, kui Teenuse osutajal puudub võimalus kauba välja vahetamiseks, tagastab ta raha Kliendile.
c) Garantii ei kehti:
kui viga on tekitatud kauba valesti või sihipäratust kasutamisest;
kui viga on tekkinud pakendi valesti avamisest;. kui viga on tekkinud kauba valest käsitlemisest;
kui viga on tekkinud kauba tavapärasest kulumisest;
kui originaal pakend on avatud või lõhutud;

8. Isikuandmed ja nende kasutamine
a) Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
b) Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
c) Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
d) Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta — perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
e) Isikuandmeid töötleb Alektant OÜ, registrikoodiga 12382449, aadress Papiniidu 35-71, Pärnu, 80022.
f) Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
g) Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
h) Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
i) Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
j) Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
k) Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
l) Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9. Vastutus
a) Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
b) Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
c) Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
d) Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

10. Kasutamistingimused
a) Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
b) Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.
11. Muud tingimused
a) Käesolevas Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Teenuse kasutaja ja Teenuse osutaja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
b) Käesoleva Lepingu täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu poolte läbirääkimiste teel lahendada, on mõlemal poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.